توضیحات

 1 ارائه کارت شناسایی و مشخصات کامل فرستنده و گیرنده توسط مشتری بر طبق قوانین سازمان AUSTRAC الزامی می باشد.

2  هرگونه مسئولیت در قبال صحت و درستی اطلاعات داده شده بر عهده مشتری می باشد و صرافی هچگونه مسئولیتی نمی پذیرد.

3  نرخها تنها در زمان انجام حواله تعيين و محاسبه میشود و قابل تغییر نمی باشند

4  چنانچه به هر دلیل حواله برگشت، پس از کسر کارمزد عین مبلغ به مشتری پس داده می شود.

5  صرافی هچگونه مسئولیتی در قبال بلوکه شدن مبلغ توسط بانکهای در ارتباط را ندارد و مشتری می پذیرد که جهت اثبات منبع قانونی مبلغ حواله شده مسئول و جوابگو میباشد.

6  تصحیح و تغییر هر گونه مشخصات مستلزم تاییداز طرف فرستنده می باشد و کلیه هزینه ها بر عهده مشتری می باشد.

7  میزان هزینه بانکهای در ارتباط با حواله متغیر می باشد و صرافی هچگونه نقش و یا مسئولیتی در این قبال ندارد.

8  مشتری می پذیرد که صرافی موظف است که طبق قوانین AUSTRAC پس از انجام هر حواله به این سازمان گزارش بدهد.

لطفا چنانچه حواله شما 3 روز کاری تآخیر داشت این مراتب را به دفتر ما جهت رسیدگی اطلاع دهید.